Quartu’i luna

Dom, 14/06/2020 - 19:00
La poesia in dialetto della settimana

Madonnella, com’a luna stessa tu criscîvi
ad ogni quartu, ca to’ bbellizza pura, virginali.
Radiûsa cchju da luna cchjû lucîvi
immenza purezza casta tu portâvi
ad ogni quartu… cchjû bbella ti facîvi!

Bbocciôlu piccirillu ‘o to’ hjurîri
profûmu delicâtu siminâvi
ad ogni quartu, rigogliûsa cumparîvi,
ch’i formi spominânti ed attirâvi…
… a llu cotrâru chi tti vidîa criscîri!

U cchjû bbellu bbocciôlu ‘i loggia diventâvi
ad ogni quartu, criscêndu cchjû bbell’eri,
ca spompinâvi gloriûsa e cuntrollavi
o’ cotrâru ‘ntêru, cu tuttu ‘u to quartêri…
… cu to’ profûmu l’aria ‘a ‘mbarzamâvi!

A luna stessa facîvi tu sparîri,
ad agni quartu a d’illa tu a fermâvi,
c’abbagliânti to bbellizza cumparîvi
lucênti cchjû da luna e dominâvi…
… o spasimanti e luna ‘o to’ nescîri!

Cu’castu to’ sprendûri naturali
a luna non potîa cchju cumpetîri
puru s’ê famûsu ‘u so’ brillâri”
scumparîa ad agni to’ apparîri…
… a luna ‘n front’a ttia non fu mai uguâli!

P.S.
U to’ricôrdu mai poti morîri…
nt’a menti’ i ‘llu cotrâru chi spijâvi,
ma… facivi ‘i soi penzêri rinvirdîri
i quandu tu da loggia t’affacciâvi…
u vidi…
quant’acqu’ancôra potîa illu’ mbivîri?

Peppe (Joe) Bumbaca
Toronto, Canada

Rubrica: 
Tags: 

Notizie correlate