Mi lauriu

Dom, 14/04/2019 - 18:00

E stamatina mi chiamasti lestu
ca sapivi ca volia mu sacciu prestu
facendu finta ca ti interessava pocu
u mi cumunichi quasi comu jiocu. 

O Pa, mi lauriu ca l’esami finia
non vogghjiu battimani, a superamma
e nu ringraziamenti prestu volarria
u fazzu certamenti a ttia e da mamma.

O figghjiu, non mi servi a pergamina
pemmu ti vogghjiu
bbeni ogni matina.
U sacciu ca si bravu e mu mmostrasti
i piccirigljiu a quandu criscisti.

Rrivau lura, non mi meravigghjiu
(Ca si cchjiu’ rrandi u penzu daveru),
e no cridia mai, su sinceru
u rriva l’ura u dugnu stu cunzigghjiu.

Ti auguru u si sempi nnamuratu
i tutti i cosi chi mbattunu ogni journu
e nommu u si mai saggeratu
pe chigli così chi volarrissi n’tornu.

E u duni bbeni e amuri nzini fini
ca i chisti cosi non c’è i sparagnari.
A tanti e tanti, luntani e vicini
ccussi’ bbundanti... u si pomnu cuntari

Autore: 
Martin
Rubrica: 
Tags: 

Notizie correlate